ရခိုင်မှာတော့သေနတ်ပြောင်းတွေနောက်ပြန်လှည့်ကုန်ပြီဟေ့ငါ့တို့အလှည့်ရောက်ပြီ

ရခိုင်မှာတော့သေနတ်ပြောင်းတွေနောက်ပြန်လှည့်ကုန်ပြီဟေ့ငါ့တို့အလှည့်ရောက်ပြီ