“ရန်ကုန် အုံးဒိုင်း လူနာတင်ကားတွေအများကြီး ဝင်သွား”

“ရန်ကုန် အုံးဒိုင်း လူနာတင်ကားတွေအများကြီး ဝင်သွား”