“မိုးနတ်သမီးလေး စုစုစံသတိပေးလိုက်ပြီ မုန်တိုင်းမိုးတဲ့ဟေ့သတိထားကျပါ”

“မိုးနတ်သမီးလေး စုစုစံသတိပေးလိုက်ပြီ မုန်တိုင်းမိုးတဲ့ဟေ့သတိထားကျပါ”